Intake formulier

Ik ben mij ervan bewust dat:
Het Diode laser apparaat geeft vermindering van haargroei, het kan dus voorkomen dat er opnieuw haargroei plaatsvindt in het behandelde gebied, omdat de laser de op dat moment aanwezige, geschikte haren aanpakt. De donsharen die later onder invloed van hormonen dikkere haren worden, zullen dan opnieuw moeten worden behandeld.

Er meerdere behandelingen noodzakelijk zijn.

Het lichaamsdeel dat behandeld moet worden mag in de periode van de behandeling alleen geschoren of geknipt worden.

De huid mag niet behandeld worden als je in de voorgaande week een zonnebankkuur heb gedaan, een zelfbruiningsmiddel hebt gebruikt of terug bent gekomen van een zonvakantie. Als je binnenkort van een zonvakantie gaat genieten, start dan pas met de behandeling als je langer dan 1 week terug bent van deze vakantie.

Dat na de behandeling de mogelijkheid van een pigmentafwijking bestaat.

De afgesproken prijs de prijs per behandeling is. De totale kosten zijn derhalve de prijs per behandeling vermenigvuldigd met het aantal overeengekomen behandelingen.

Het resultaat van de behandeling is vooraf niet 100% te voorspellen.

De huid na de behandeling geeft kans op roodheid, in enkele gevallen kan er een blaar ontstaan.

Indien niet tijdig wordt afgezegd (24 uur voor de afspraak) of in het geheel de afspraak niet wordt nagekomen, wordt de voor jouw gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Geef veranderde situaties omtrent medicijngebruik, zwangerschap en andere relevante informatie voor elke behandeling altijd door aan je behandelaar.

De door behandelaar aan cliënten verstrekte informatie berust op de actuele stand van zaken in de wetenschap. Voor risico’s die tot op de dag van vandaag niet bekend zijn kunnen wij geen verantwoording nemen.

De behandelaar maakt aantekeningen van de gegevens over de uitgevoerde verrichtingen in een dossier voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

De behandelaar betracht geheimhouding ten aanzien van de verstrekte gegevens en draagt naar vermogen zorg voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt.

Je hebt ten alle tijden inzage in het opgebouwde dossier en het recht om de bewaarde gegevens te laten vernietigen.

Je de voor-, en nazorg ontvangen hebt.

Je alle gestelde vragen naar waarheid hebt beantwoord.

Hierboven genoemde is allemaal met mij besproken.

Ik geef hierbij toestemming om de informatie op het intakeformulier te gebruiken in het kader van de DIODE Laser apparatuur.